Musarofah, Siti. " KEBERSATUAN HAMBA DENGAN TUHAN: Perdebatan antara Pemikiran Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniry." Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial [Online], 11.2 (2018): 1-16. Web. 22 Jan. 2021