Muniri, Akh., & Nur Shofa Ulfiyati. " Respon Partai Islam Terhadap Organisasi LGBT: Studi Pandangan Elite Partai Islam di Kota Malang." Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial [Online], 10.1 (2017): 22-42. Web. 17 Feb. 2019